Revistă digitală interactivă

Termeni şi condiţii

Website-ul www.photographia.ro, aplicația și revista Photographia sunt deținute și administrate de S.C. DIGITALMAG S.R.L.

Informații de identificare S.C. DIGITALMAG S.R.L.:

C.U.I: 32216860

Nr. înreg. Reg. Com.: J8/1331/06.09.2013

Adresă: Bd. Valea Cetății nr. 33, Bl. A40, Sc. B, ap. 36, cam. 1, Loc. Brașov, Jud. Brașov, România

Cont bancar: RO84 INGB 0000 9999 0386 3394, deschis la ING Bank

E-mail: office@photographia.ro

Telefon: (004)0741 146 646

Proprietate exclusivă

Aplicațiile furnizate prin intermediul site‐ului www.photographia.ro sunt proprietatea exclusivă a S.C. DIGITALMAG S.R.L.

Nimic din prezentul Acord nu vă permite modificarea, crearea de aplicații / software‐uri derivate, decompilarea, dezasamblarea sau piratarea software‐ului sau a oricărei aplicații S.C. DIGITALMAG S.R.L.

Conținutul accesat prin intermediul aplicației este şi rămâne proprietatea exclusivă a S.C. DIGITALMAG S.R.L.

Condițiile de furnizare şi utilizare a serviciilor

Pentru a utiliza oricare dintre serviciile S.C. DIGITALMAG S.R.L., utilizatorul trebuie să dispună de echipamentele necesare (calculator, tabletă, telefon, modem, conexiune la internet etc.), accesul la aceste mijloace fiind responsabilitatea sa exclusivă.

Utilizatorul înțelege că folosirea serviciilor S.C. DIGITALMAG S.R.L. presupune următoarele condiţii tehnice de funcţionare:

Contul de utilizator: Pentru a folosi serviciile S.C. DIGITALMAG S.R.L. vă obligaţi să completaţi formularul de înregistrare al site‐ului cu date reale, complete şi exacte şi să reînnoiți aceste informaţii atunci când este necesar, pentru a le menține reale şi complete.

Dacă informațiile furnizate de către dumneavoastră în formular nu sunt reale, sunt inexacte sau incomplete, S.C. DIGITALMAG S.R.L. îşi rezervă dreptul de a desființa sau suspenda contul dumneavoastră şi de a nu vă mai permite accesul la serviciile sale. Utilizatorul este răspunzător pentru menținerea confidenţialităţii contului de utilizator şi a parolei şi va raporta orice folosire neautorizată a acestora. Utilizatorul este responsabil pentru toate activităţile şi informaţiile transmise din contul său, precum şi de folosirea efectivă a acestora, indiferent dacă acestea se fac cu sau fără voia sa.

Utilizatorul este de acord să sesizeze S.C. DIGITALMAG S.R.L. în legătură cu încălcarea prevederilor privind contul său. Utilizatorul este de acord să folosească comanda de ieşire din cont atunci când termină sesiunea de utilizare a aplicaţiilor.

S.C. DIGITALMAG S.R.L. nu va fi responsabilă de consecințele nerespectării acestor reglementări de către utilizator. În cazul accesării neautorizate a contului de către terţe persoane, din orice motiv, S.C. DIGITALMAG S.R.L. nu îşi asumă nicio responsabilitate faţă de consecințele care pot apărea.

De asemenea, S.C. DIGITALMAG S.R.L. este exonerată de orice răspundere în cazul pierderii confidenţialităţii contului de utilizator, a parolei sau pentru orice pagubă care rezultă din incapacitatea utilizatorului de a se conforma măsurilor de siguranţă prevăzute mai sus.

S.C. DIGITALMAG S.R.L. va emite utilizatorului o factură fiscală corespunzătoare pentru serviciile livrate. Preţurile afișate pe factura fiscală vor fi identice cu cele specificate în mesajul de acceptare a comenzii de către S.C. DIGITALMAG S.R.L. Modalitatea de plată acceptată pe www.photographia.ro este prin intermediul cardurilor bancare, iar securitatea şi validitatea autentificării cardurilor vor fi confirmate de procesatorul de plăţi electronice.

Aplicația PHOTOgraphia și revista PHOTOgraphia sunt produse digitale și fac excepție de la condițiile obișnuite de retur, deoarece sunt considerate servicii de către legislația în vigoare. În măsura în care utilizatorul a primit produsul achiziționat și îl poate descărca prin intermediul aplicației PHOTOgraphia, se va considera că serviciul pe care S.C. DIGITALMAG S.R.L. s-a obligat să îl presteze a fost îndeplinit și acceptat de utilizator. Aplicația PHOTOgraphia și revista PHOTOgraphia oferite utilizatorului nu pot fi retrase odată ce au fost trimise, iar, în măsura în care sunt funcționale în condițiile și pentru dispozitivele specificate pe site, se va considera că S.C. DIGITALMAG S.R.L. și-a îndeplinit toate obligațiile față de utilizator și nu este posibilă returnarea contravalorii acestor servicii.

Obligațiile utilizatorului

Utilizatorul este de acord să folosească serviciile S.C. DIGITALMAG S.R.L. numai în scopuri legale, obligându-se în acest sens să nu întreprindă nici una dintre următoarele activităţi:

  • Să publice materiale cu drept de autor dacă nu este autorul sau nu are permisiunea acestuia de a le publica.
  • Să desfăşoare activităţi frauduloase prin intermediul serviciilor furnizate de către S.C. DIGITALMAG S.R.L., înţelegându‐se prin acestea, cu titlu exemplificativ, oferte false de vânzare/cumpărare produse sau servicii, înşelătorii financiare, escrocherii mascate, piraterie software.
  • Să modifice, să distribuie, să transmită, să afişeze, să publice, să reproducă, să acorde licenţe, să creeze produse derivate, să transfere sau să vândă orice fel de informaţie sau servicii obţinute de pe sau prin intermediul aplicaţiilor şi site‐ului S.C. DIGITALMAG S.R.L.
  • Să aducă atingere în vreun fel drepturilor de proprietate intelectuală, siglelor comerciale sau oricăror altor drepturi ce incumbă materialelor publicate pe website‐ul S.C. DIGITALMAG S.R.L.
  • Să adauge, copieze sau să elimine informaţii personale despre alţi utilizatori, în scopuri economice sau pentru a le crea acestora un prejudiciu; să hărţuiască persoane prin intermediul serviciilor S.C. DIGITALMAG S.R.L.
  • Să vândă către terţi serviciile S.C. DIGITALMAG S.R.L. Beneficiarul înțelege că nerespectarea acestei prevederi poate provoca daune importante societăţii S.C. DIGITALMAG S.R.L. şi se obligă să achite contravaloarea acestor daune în cazul provocării lor.

Prelucrarea datelor cu caracter personal: Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, S.C. DIGITALMAG S.R.L. are obligația de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale pe care i le furnizează utilizatorii, un membru al familiei utilizatorului sau oricare altă persoană. Datele vor fi folosite în scopul stabilirii contactului cu cumpărătorii, pentru livrări şi pentru furnizarea de informaţii legate de site şi ofertele acestuia.

S.C. DIGITALMAG S.R.L. este înscrisă sub nr. 30378/2013 în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Utilizatorul înțelege că nu este obligat să furnizeze datele, acestea fiind necesare şi pentru aducerea la cunoștință a campaniilor promoționale, în scop de reclamă, pentru acțiuni de marketing şi publicitate. Refuzul furnizării datelor atrage nefurnizarea serviciilor S.C. DIGITALMAG S.R.L. şi neparticiparea la acțiunile promoționale organizate de S.C. DIGITALMAG S.R.L. şi/sau partenerii şi clienții S.C. DIGITALMAG S.R.L.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale şi să solicitaţi ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la S.C. DIGITALMAG S.R.L, adresa: Bd. Valea Cetății nr. 33, Bl. A40, Sc. B, ap. 36, cam. 1, Loc. Brașov, Jud. Brașov, România.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Nerespectarea prevederilor

S.C. DIGITALMAG S.R.L are dreptul de terminare imediată şi fără notificare prealabilă a furnizării serviciilor în cazul nerespectării prevederilor prezentului Acord. Utilizatorii vor despăgubi S.C. DIGITALMAG S.R.L pentru orice prejudiciu cauzat, inclusiv onorariul avocaților – în caz de nerespectare/ încălcare a prevederilor prezentului document.

Jurisdicție/Legislația

Prezentul Acord este guvernat şi interpretat în concordanţă cu legile României. Litigiile născute din derularea prezentului Acord se vor rezolva pe cale amiabilă, în caz contrar, fiind de competenţa instanței române.

Serviciile S.C. DIGITALMAG S.R.L pot fi accesate de oriunde din România şi de peste hotare. S.C. DIGITALMAG S.R.L nu oferă nicio asigurare cu privire la aplicațiile şi conținutul site‐ului.